Të gjitha bebet që do të lindin nga muaji maj i vitit 2014, do t’u vendoset nga një çip nën lëkurë, dhe kjo do të jetë e detyruar. 

New born baby infant (10 days old), sleeping in an adult's hand.
Ky lajm do tu njoftohet të gjithë klinikave publike në Evropë. Ky lloj çipi do të kontribuojë për të ditur numrin e saktë të lindjeve si dhe për ndonjë hetim të mundshëm. Çipi do të pajiset me një bateri, e cila vendoset vetëm në klinikë, një herë në dy vjet, dhe do të lidhet me një satelit, që do t’i monitorojë. Vënia e çipeve të tillë do të bëhet në maj të 2014-ës, por me një datë të konfirmuar më parë, që do të jetë deri në dhjetor të 2016-ës, raporton portali “The Truth”.