Dislokimi i Patellës

Ky lëndim paraqitet më se shpeshti tek sportet që është i përfshirë vrapimi i përseritur, kërcimi, tek futbollistet, handbollistet etj. Patella është një kockë e lirshme që është e vendosur mbi nyjen e gjurit dhe është e lidhur me një tendinë për muskulinkuadriceps. Ajo levizë lart e poshtë varësisht nga lëvizja e gjurit. Zhvendosja e patellës ndodh kur kjo lëvizë anash me shumë se sa është e lejueshme dhe zakonisht ndodh në anën e jashtme të gjurit. Kjo zakonisht paraqitet [...]