Shtojca ortopedike për problemët me shputa

Në trajtimin e deformiteteve të shputës rol kryesor në trajtimin jo kirurgjikal kanë shtojcat ortopedike. Me anë të shtojcave ortopedike korrektohet deformimi i fituar dhe parandalohen deformimet e mundshme.
Shtojcat ortopedike kanë efekt të shkëlqyeshëm tek deformimi i njohur Halux valgus si para ashtu edhe pas intervenimit kirurgjikal, pastaj tek dhembjet e shputes, problemet me harqet e shputes pes planus etj, andaj çdo ditë e më shumë specialistët e ortopedisë po bëjnë trajtimin e këtyre problemeve me anë të shtojcave ortopedike.

orthotics-banner2